Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Huwebes, Setyembre 3, 2020

Paggunita sa Dakilang Papa San Gregorio, Pantas ng Simbahan
Huwebes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 3, 18-23
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ang daigdig lahat doon, ang may-ari’y ating Poon.

Lucas 5, 1-11

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Setyembre 2, 2020

Miyerkules ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 3, 1-9
Salmo 32, 12-13. 14-15. 20-21

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Lucas 4, 38-44

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Setyembre 1, 2020

Martes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 2, 10b-16
Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13kd-14

Mat’wid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Lucas 4, 31-37

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 31, 2020

Lunes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 2, 1-5
Salmo 118, 97. 98. 99. 100. 101. 102

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos

Lucas 4, 16-30

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 30, 2020

Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Jeremias 20, 7-9
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang.

Roma 12, 1-2
Mateo 16, 21-27

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Agosto 29, 2020

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbinyag, martir

Jeremias 1, 17-19
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

Marcos 6, 17-29

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Agosto 28, 2020

Paggunita kay San Agustin, obispo at pantas ng Simabahan
Biyernes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 1, 17-25
Salmo 32, 1-2. 4-5. 10ab-11

Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

Mateo 25, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Agosto 27, 2020

Paggunita kay Santa Monica
Huwebes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 1, 1-9
Salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7

Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

Mateo 24, 42-51

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Agosto 26, 2020

Miyerkules ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Tesalonica 3, 6-10. 16-18
Salmo 127, 1-2. 4-5

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Mateo 23, 27-32

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 25, 2020

Martes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Tesalonica 2, 1-3a. 14-17
Salmo 95, 10. 11-12a. 12b-13

Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.

Mateo 23, 23-26

« Basahin at Pakinggan »