Sunday, April 14, 2024

Linggo, Abril 14, 2024

Ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (B)

Mga Gawa 3, 13-15. 17-19
Salmo 4, 2. 4. 7. 9

Poon, sa ‘mi’y pasikatin
liwanag sa iyong piling.

1 Juan 2, 1-5a
Lucas 24, 35-48

« Basahin at Pakinggan »