Tuesday, April 23, 2024

Martes, Abril 23, 2024

Martes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

o kaya Paggunita kay San Adalberto, obispo at martir
o kaya Paggunita kay San Jorge, martir

Mga Gawa 11, 19-26
Salmo 86, 1-3. 4-5. 6-7

Purihin ng tanang bansa
ang Panginoong Dakila.

Juan 10, 22-30

« Basahin at Pakinggan »