Sunday, April 21, 2024

Linggo, Abril 21, 2024

Ikaapat na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (B)

Mga Gawa 4, 8-12
Salmo 117, 1 at 8-9. 21-23. 26 at 28kd at 29

Batong dating tinanggiha’y
siya pang naging saligan.

1 Juan 3, 1-2
Juan 10, 11-18

« Basahin at Pakinggan »