Wednesday, April 24, 2024

Miyerkules, Abril 24, 2024

Miyerkules sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

o kaya Paggunita kay San Fidel ng Sigmaringen, pari at martir

Mga Gawa 12, 24 – 13, 5a
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

Juan 12, 44-50

« Basahin at Pakinggan »