Saturday, April 13, 2024

Sabado, Abril 13, 2024

Sabado sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

o kaya Paggunita kay San Martin I, papa at martir

Mga Gawa 6, 1-7
Salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19

Poon, pag-asa ka namin,
pag-ibig mo’y aming hiling.

Juan 6, 16-21

« Basahin at Pakinggan »