Sunday, April 7, 2024

Linggo, Abril 7, 2024

Ikalawang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (B)

Linggo ng Dakilang Awa ng Diyos o Banal na Awa

Mga Gawa 4, 32-35
Salmo 117, 2-4. 16ab-18. 22-24

Butihing Poo’y purihin, pag-ibig n’ya’y walang maliw.

1 Juan 5, 1-6
Juan 20, 19-31

« Basahin at Pakinggan »