Thursday, April 4, 2024

Huwebes, Abril 4, 2024

Huwebes sa Walong Araw na Pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 3, 11-26
Salmo 8, 2a at 5. 6-7. 8-9

Maningning ang iyong ngalan,
Poon, sa sangkalupaan.

Lucas 24, 35-48

« Basahin at Pakinggan »