May 2024

Biyernes, Mayo 31, 2024

Kapistahan ng Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria

Sofonias 3, 14-18
o kaya Roma 12, 9-16b
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Kapiling n’yo ang butihing
Poong Banal ng Israel.

Lucas 1, 39-56

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Mayo 30, 2024

Huwebes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Pedro 2, 2-5. 9-12
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Sa Panginoo’y dumulog
upang papuri’y ihandog.

Marcos 10, 46-52

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Mayo 29, 2024

Miyerkules ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Pedro 1, 18-25
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Marcos 10, 32-45

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Mayo 28, 2024

Martes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Pedro 1, 10-16
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Ang D’yos na rin ang naghayag
ng handog n’yang pagliligtas.

Marcos 10, 28-31

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Mayo 27, 2024

Lunes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Agustin ng Kanterberi, obispo

1 Pedro 1, 3-9
Salmo 110, 1-2. 5-6. 9 at 10k

Pangako ng Poon nati’y
lagi nating gunitain
.

Marcos 10, 17-27

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Mayo 26, 2024

Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos (B)

Deuteronomio 4, 32-34. 39-40
Salmo 32, 4-5. 6 at 9. 18-19. 20 at 22

Mapalad ang ibinukod
na bansang hinirang ng D’yos.

Roma 8, 14-17
Mateo 28, 16-20

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Mayo 25, 2024

Sabado ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Beda, pari at pantas ng Simbahan
o kaya Paggunita kay San Gregorio, papa
o kaya Paggunita kay Santa Maria Magdalena ng Pazzi, dalaga
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Santiago 5, 13-20
Salmo 140, 1-2. 3 at 8

Dalangin ko’y tanggapin mo,
samyong handog na insenso.

Marcos 10, 13-16

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Mayo 24, 2024

Biyernes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 5, 9-12
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Marcos 10, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Mayo 23, 2024

Kapistahan ng Panginoong Hesukristo, Walang Hanggang at Dakilang Pari (B)

Jeremias 31, 31-34
o kaya Hebreo 10,11-18
Salmo 110, 1b-e, 2, 3

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Marcos 14, 22-25

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Mayo 22, 2024

Miyerkules ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay Santa Rita ng Cascia, namamanata sa Diyos

Santiago 4, 13-17
Salmo 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11

Mapalad ang mga aba,
ang D’yos ay nasa kanila.

Marcos 9, 38-40

« Basahin at Pakinggan »