Sunday, May 19, 2024

Linggo, Mayo 19, 2024

Linggo ng Pentekostes (B)

Mga Gawa 2, 1-11
Salmo 103, 1ab at 24ak. 29bk-30. 31 at 34

Espiritu mo’y suguin,
Poon, tana’y ‘yong baguhin.

1 Corinto 12, 3b-7. 12-13
o kaya Galacia 5, 16-25
Juan 20, 19-23
o kaya Juan 15, 26-27; 16, 12-15

« Basahin at Pakinggan »