Thursday, May 2, 2024

Huwebes, Mayo 2, 2024

Paggunita kay San Atanasio, obispo at pantas ng Simbahan

Mga Gawa 15, 7-21
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 10

Sa lahat ay pinahayag
gawa ng Poong nagligtas.

Juan 15, 9-11

« Basahin at Pakinggan »