April 2024

Martes, Abril 30, 2024

Martes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

o kaya Paggunita kay San Pio V, Papa

Mga Gawa 14, 19-28
Salmo 114, 10-11. 12-13ab. 21

Talastas ng mga tao,
dakilang paghahari mo.

Juan 14, 27-31a

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Abril 29, 2024

Paggunita kay Santa Catalina de Siena, dalaga at pantas ng Simbahan

Mga Gawa 14, 5-18
Salmo 113 B, 1-2. 3-4. 15-16

Dapat nating papurihan
ang pangalan ng Maykapal.

Juan 14, 21-26

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Abril 28, 2024

Ikalimang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (B)

Mga Gawa 9, 26-31
Salmo 21, 26b-27. 28 at 30. 31-32

Pupurihin kita, Poon,
ngayong kami’y natitipon.

1 Juan 3, 18-24
Juan 15, 1-8

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Abril 27, 2024

Sabado sa Ika-4 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 13, 44-52
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Kahit saa’y namamalas
tagumpay ng Nagliligtas.

Juan 14, 7-14

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Abril 26, 2024

Biyernes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 13, 26-33
Salmo 2, 6-7. 8-9. 10-11

Anak ng Diyos kailanman
sa simula pa sumilang.

Juan 14, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Abril 25, 2024

Kapistahan ni San Marcos,
Manunulat ng Mabuting Balita

1 Pedro 5, 5b-14
Salmo 88, 2-3. 6-7. 16-17

Pag-ibig mong walang maliw
ay lagi kong sasambitin.

Marcos 16, 15-20

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Abril 24, 2024

Miyerkules sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

o kaya Paggunita kay San Fidel ng Sigmaringen, pari at martir

Mga Gawa 12, 24 – 13, 5a
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

Juan 12, 44-50

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Abril 23, 2024

Martes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

o kaya Paggunita kay San Adalberto, obispo at martir
o kaya Paggunita kay San Jorge, martir

Mga Gawa 11, 19-26
Salmo 86, 1-3. 4-5. 6-7

Purihin ng tanang bansa
ang Panginoong Dakila.

Juan 10, 22-30

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Abril 22, 2024

Lunes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 11, 1-18
Salmo 41, 2. 3; Salmo 42, 3. 4

Aking kinasasabikan
ang Diyos na nabubuhay.

Juan 10, 1-10

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Abril 21, 2024

Ikaapat na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (B)

Mga Gawa 4, 8-12
Salmo 117, 1 at 8-9. 21-23. 26 at 28kd at 29

Batong dating tinanggiha’y
siya pang naging saligan.

1 Juan 3, 1-2
Juan 10, 11-18

« Basahin at Pakinggan »