Monday, April 29, 2024

Lunes, Abril 29, 2024

Paggunita kay Santa Catalina de Siena, dalaga at pantas ng Simbahan

Mga Gawa 14, 5-18
Salmo 113 B, 1-2. 3-4. 15-16

Dapat nating papurihan
ang pangalan ng Maykapal.

Juan 14, 21-26

« Basahin at Pakinggan »