Tuesday, April 30, 2024

Martes, Abril 30, 2024

Martes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

o kaya Paggunita kay San Pio V, Papa

Mga Gawa 14, 19-28
Salmo 114, 10-11. 12-13ab. 21

Talastas ng mga tao,
dakilang paghahari mo.

Juan 14, 27-31a

« Basahin at Pakinggan »