Sunday, May 12, 2024

Linggo, Mayo 12, 2024

Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat (B)

Mga Gawa 1, 1-11
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos,
ang tambuli’y tumutunog.

Efeso 4, 1-13
o kaya Efeso 4, 1-7. 11-13
Marcos 16, 15-20

« Basahin at Pakinggan »