Friday, May 10, 2024

Biyernes, Mayo 10, 2024

Biyernes sa Ika-6 ng Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

o kaya Paggunita kay San Juan ng Avila, Pari at Pantas ng Simbahan

Mga Gawa 18, 9-18
Salmo 46, 2-3. 4-5. 6-7

Hari ng sangkalupaan
D’yos na Makapangyarihan.

Juan 16, 20-23a

« Basahin at Pakinggan »