Thursday, May 23, 2024

Huwebes, Mayo 23, 2024

Kapistahan ng Panginoong Hesukristo, Walang Hanggang at Dakilang Pari (B)

Jeremias 31, 31-34
o kaya Hebreo 10,11-18
Salmo 110, 1b-e, 2, 3

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Marcos 14, 22-25

« Basahin at Pakinggan »