Tagalog Mass Readings

Linggo, Agosto 29, 2021

Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Deuteronomio 4, 1-2. 6-8
Salmo 14, 2-3a. 3kd-4ab. 5

Sino kayang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Santiago 1, 17-18. 21b-22. 27
Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 22, 2021

Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Josue 24, 1-2a. 15-17. 18b
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23

Magsumikap tayong kamtin
ang Panginoong butihin.

Efeso 5, 21-32
Juan 6, 60-69

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Agosto 21, 2021

Paggunita kay Papa San Pio X

Ruth 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17
Salmo 127, 1-2. 3. 4. 5

S’ya’y laging pagpapalain
kung ang Poon ay susundin.

Mateo 23, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Agosto 20, 2021

Paggunita kay San Bernardo, abad at pantas ng Simbahan

Ruth 1, 1. 3-6. 14b-16. 22
Salmo 145, 5-6. 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Mateo 22, 34-40

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Agosto 19, 2021

Huwebes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay San Juan Eudes, pari
o kaya Paggunita kay San Ezekiel Moreno, obispo

Mga Hukom, 11, 29-39a
Salmo 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Mateo 22, 1-14

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Agosto 18, 2021

Miyerkules ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Hukom 9, 6-15
Salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7

Poon, ang bigay mong lakas,
sa hari’y nagagalak.

Mateo 20, 1-16a

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 17, 2021

Martes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Hukom 6,11-24a
Salmo 84, 9. 11-12. 13-14

Ang Poo’y nagsasalita
na bayan n’ya’y papayapa.

Mateo 19, 23-30

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 16, 2021

Paggunita kay San Roque, Nagpapagaling

Mga Hukom 2, 11-19
Salmo 105, 34-35. 35-37. 39-40. 43ab at 44

Panginoong masintahin,
ang bayan mo’y gunitain.

Mateo 19, 16-22

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 15, 2021

Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria

Pahayag 11, 19a; 12, 1-6. 10ab
Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16

Nasa kanan mo ang reyna,
maningning sa ginto’t ganda.

1 Corinto 15, 20-27
Lucas 1, 39-56

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Agosto 14, 2021

Paggunita kay San Maximiliano Maria Kolbe, pari at martir

Josue 24, 14-29
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 11

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

Mateo 19, 13-15

o kaya

Pagmimisa sa Bisperas ng
Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit
sa Mahal na Birheng Maria

« Basahin at Pakinggan »