Tagalog Mass Readings

Linggo, Hunyo 27, 2021

Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Karunungan 1, 13-15; 2, 23-24
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11 at 12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

2 Corinto 8, 7. 8. 13-15
Marcos 5, 21-43 o kaya Marcos 5, 21-24. 35b-43

Basahin at pakinggan →

Linggo, Hunyo 20, 2021

Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Job 38, 1. 8-11
Salmo 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31

Panginoo’y papurihan sa pag-ibig n’ya kailanman.

2 Corinto 5, 14-17
Marcos 4, 35-41

Basahin at pakinggan →

Linggo, Hunyo 13, 2021

Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Ezekiel 17, 22-24
Salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16

Totoong kalugud-lugod ang magpasalamat sa D’yos.

2 Corinto 5, 6-10
Marcos 4, 26-34

Basahin at pakinggan →

Sabado, Hunyo 12, 2021

Kalinis-linisang Puso ng Birheng Maria

2 Corinto 5, 14-21
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Lucas 2, 41-51

Basahin at pakinggan →

Biyernes, Hunyo 11, 2021

Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus (B)

Oseas 11, 1. 3-4. 8k-9
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

Efeso 3, 8-12. 14-19
Juan 19, 31-37

Basahin at pakinggan →

Huwebes, Hunyo 10, 2021

Huwebes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Corinto 3, 15 – 4, 1. 3-6
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

Mateo 5, 20-26

Basahin at pakinggan →

Miyerkules, Hunyo 9, 2021

Miyerkules ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 3, 4-11
Salmo 98, 5. 6. 7. 8. 9

D’yos na Makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal.

Mateo 5, 17-19

Basahin at pakinggan →

Martes, Hunyo 8, 2021

Paggunita kay San Antonio de Padua, pari at pantas ng Simbahan
Martes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 1, 18-22
Salmo 118, 129. 130. 131. 132. 133. 135

Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.

Mateo 5, 13-16

Basahin at pakinggan →

Lunes, Hunyo 7, 2021

Lunes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 1, 1-7
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Mateo 4, 1-12.

Basahin at pakinggan →

Linggo, Hunyo 6, 2021

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon (B)

Exodo 24, 3-8
Salmo 115, 12-13. 15 at 16bk. 17-18

Sa Panginoong tumubos kalis ng inumi’y handog.

Hebreo 9, 11-15
Marcos 14, 12-16. 22-26

Basahin at pakinggan →