January 2023

Martes, Enero 31, 2023

Paggunita kay San Juan Bosco

Hebreo 12, 1-4
Salmo 21, 26b-27. 28 at 30. 31-32

Magpupuri kailanpaman
ang tinawag ng Maykapal.

Marcos 5, 21-43

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Enero 30, 2023

Lunes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 11, 32-40
Salmo 30, 20. 21. 22. 23. 24

Magpakatatag ang tanang
may tiwala sa Maykapal.

Marcos 5, 1-20

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Enero 29, 2023

Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Sofonias 2, 3; 3, 12-13
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Mga aba ay mapalad, D’yos ang hari nilang lahat.

1 Corinto 1, 26-31
Mateo 5, 1-12a

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Enero 28, 2023

Paggunita kay Santo Tomas de Aquino,
pari at pantas ng Simbahan

Hebreo 11, 1-2. 8-19
Lucas 1, 69-70. 71-72. 73-75

Poong Diyos ay purihin,
nilingap n’ya ang Israel.

Marcos 4, 35-41

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Enero 27, 2023

Biyernes ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay Santa Angela Merici, dalaga

Hebreo 10, 32-39
Salmo 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Marcos 4, 26-34

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Enero 26, 2023

Paggunita kina San Timoteo at San Tito, mga obispo

2 Timoteo 1, 1-8
o kaya Tito 1, 1-5
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

Sa lahat ay pinahayag
gawa ng Poong nagligtas.

Lucas 10, 1-9
o kaya Marcos 4, 21-25

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Enero 25, 2023

Kapistahan ng Pagbabagong-Buhay ni Apostol San Pablo

Mga Gawa 22, 3-16
o kaya Gawa 9, 1-22
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan
Mabuting Balitang aral.

Marcos 16, 15-18

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Enero 24, 2023

Paggunita kay San Francisco de Sales,
obispo at pantas ng Simbahan

Hebreo 10, 1-10
Salmo 39, 2 at 4ab. 7-8a. 10. 11

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Marcos 3, 31-35

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Enero 23, 2023

Lunes ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 9, 15. 24-28
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Umawit sa D’yos ng awa,
ang gawain n’ya’y dakila.

Marcos 3, 22-30

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Enero 22, 2023

Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 8, 23b – 9, 3
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Panginoo’y aking tanglaw,
siya’y aking kaligtasan.

1 Corinto 1, 10-13. 17
Mateo 4, 12-23

« Basahin at Pakinggan »