January 2023

Miyerkules, Enero 11, 2023

Miyerkules ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 2, 14-18
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Marcos 1, 29-39

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Enero 10, 2023

Martes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 2, 5-12
Salmo 8, 2a at 5. 6-7. 8-9

Pinamahala sa Anak
ang ginawa niyang lahat.

Marcos 1, 21b-28

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Enero 9, 2023

Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon (A)

Isaias 42, 1-4. 6-7
o kaya Mga Gawa 10, 34-38
Salmo 28, 1a at 2. 2ak-4. 3b at 9b-10

Basbas ng kapayapaa’y
sa bayan ng Poong mahal.

Mateo 3, 13-17

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Enero 8, 2023

Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon

Isaias 60, 1-6
Salmo 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13

Poon, maglilingkod sa ‘yo,
tanang bansa nitong mundo.

Efeso 3, 2-3a. 5-6
Mateo 2, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Enero 7, 2023

Ika-7 ng Enero

1 Juan 5, 14-21
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Juan 2, 1-11

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Enero 2, 2023

Paggunita kina Dakilang San Basilio at San Gregorio Nasianseno, mga Obispo at Pantas ng Simbahan

1 Juan 2, 22-28
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Kahit saa’y namamalas,
tagumpay ng Nagliligtas.

Juan 1, 19-28

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Enero 1, 2023

Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos
(Araw ng Kapayapaang Pandaigdig)

Bilang 6, 22-27
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Kami’y iyong kaawaan,
pagpalain, Poong mahal.

Galacia 4, 4-7
Lucas 2, 16-21

« Basahin at Pakinggan »