Saturday, January 28, 2023

Sabado, Enero 28, 2023

Paggunita kay Santo Tomas de Aquino,
pari at pantas ng Simbahan

Hebreo 11, 1-2. 8-19
Lucas 1, 69-70. 71-72. 73-75

Poong Diyos ay purihin,
nilingap n’ya ang Israel.

Marcos 4, 35-41

« Basahin at Pakinggan »