Sunday, January 1, 2023

Linggo, Enero 1, 2023

Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos
(Araw ng Kapayapaang Pandaigdig)

Bilang 6, 22-27
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Kami’y iyong kaawaan,
pagpalain, Poong mahal.

Galacia 4, 4-7
Lucas 2, 16-21

« Basahin at Pakinggan »