Tuesday, January 31, 2023

Martes, Enero 31, 2023

Paggunita kay San Juan Bosco

Hebreo 12, 1-4
Salmo 21, 26b-27. 28 at 30. 31-32

Magpupuri kailanpaman
ang tinawag ng Maykapal.

Marcos 5, 21-43

« Basahin at Pakinggan »