Monday, January 16, 2023

Lunes, Enero 16, 2023

Lunes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 5, 1-10
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Marcos 2, 18-22

« Basahin at Pakinggan »