December 2022

Sabado, Disyembre 31, 2022

Ika-7 Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang

1 Juan 2, 18-21
Salmo 95, 1-2. 11-12. 13

Magalak ang kalangitan
at daigdig ay magdiwang.

Juan 1, 1-18

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Disyembre 30, 2022

Kapistahan ng Banal na Mag-anak, Hesus, Maria at Jose

Sirac 3, 3-7. 14-17a
o kaya Colosas 3, 12-21
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Mateo 2, 13-15. 19-23

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Disyembre 24, 2022

Ika-24 ng Disyembre
(Simbang Gabi)

2 Samuel 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 at 29

Pag-ibig mong walang maliw
ay lagi kong sasambitin.

Lucas 1, 67-79

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Disyembre 18, 2022

Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (A)

Isaias 7, 10-14
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ang Panginoo’y darating,
s’ya’y dakilang Hari natin.

Roma 1, 1-7
Mateo 1, 18-24

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Disyembre 17, 2022

Ika-17 ng Disyembre
(Simbang Gabi)

Genesis 49, 2. 8-10
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8, 17

Mabubuhay s’yang marangal
at sasagana kailanman.

Mateo 1, 1-17

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Disyembre 15, 2022

Huwebes ng Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 54, 1-10
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11 at 12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas,
ang dangal mo’y aking galak.

Lucas 7, 24-30

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Disyembre 14, 2022

Paggunita kay San Juan de la Cruz, pari at pantas ng Simbahan

Isaias 45, 6b-8. 18. 21b-25
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Lupang tiga’y ‘yong diligin,
Poon, sa ‘yong pagdating.

Lucas 7, 19-23

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Disyembre 13, 2022

Paggunita kay Santa Lucia, dalaga at martir

Sofonias 3, 1-2. 9-13
Salmo 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 at 23

Dukhang sa D’yos tumatawag
ay kanyang inililigtas.

Mateo 21, 28-32

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Disyembre 11, 2022

Ikatlong Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (A)

Isaias 35, 1-6a. 10
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Halina, Panginoong D’yos
upang kami ay matubos.

o kaya
Aleluya! Papurihan
ang ating Poong Maykapal

Santiago 5, 7-10
Mateo 11, 2-11

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Disyembre 6, 2022

Martes ng Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon
o kaya Paggunita kay San Nicolas, obispo

Isaias 40, 1-11
Salmo 95, 1-2. 3 at 10ak. 11-12. 13

Ang ating D’yos ay darating
upang tayo ay tubusin.

Mateo 18, 12-14

« Basahin at Pakinggan »