November 2022

Miyerkules, Nobyembre 30, 2022

Kapistahan ni Apostol San Andres

Roma 10, 9-18
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Mateo 4, 18-22

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Nobyembre 27, 2022

Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (A)

Isaias 2, 1-5
Salmo 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9

Masaya tayong papasok
sa tahanan ng Poong D’yos.

Roma 13, 11-14a
Mateo 24, 37-44

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Nobyembre 26, 2022

Sabado ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Pahayag 22, 1-7
Salmo 94, 1-2. 3-5. 6-7

Marana tha! Dumating Ka!
Poong Hesus, halika na!

Lucas 21, 34-36

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Nobyembre 25, 2022

Biyernes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay Santa Catalina ng Alexandria, dalaga at martir

Pahayag 20, 1-4. 11 – 21, 2
Salmo 83, 3. 4. 5-6a at 8a

Ang Diyos ay nananahan
sa piling ng kanyang bayan.

Lucas 21, 29-33

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Nobyembre 24, 2022

Paggunita kay San Andres Dung Lac, pari at martir at mga Kasama, mga martir

Pahayag 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Mapalad ang anyayahan
ng Korderong ikakasal.

Lucas 21, 20-28

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Nobyembre 23, 2022

Miyerkules ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Clemente I, papa at martir
o kaya Paggunita kay San Columbano, abad

Pahayag 15, 1-4
Salmo 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9

Poong Diyos na Dakila,
gawa mo’y kahanga-kahanga.

Lucas 21, 12-19

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Nobyembre 22, 2022

Paggunita kay Santa Cecilia, dalaga at martir

Pahayag 14, 14-19
Salmo 95, 10. 11-12. 13

Panginoo’y paririto
upang hatulan n’ya tayo.

Lucas 21, 5-11

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Nobyembre 21, 2022

Paggunita sa Pagdadala sa Mahal na Birhen sa Templo

Pahayag 14, 1-3. 4b-5
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo
ay dumudulog sa iyo.

Lucas 21, 1-4

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Nobyembre 20, 2022

Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan (K)
Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

2 Samuel 5, 1-3
Salmo 121, 1-2. 4-5

Masaya tayong papasok
sa tahanan ng Poong D’yos.

Colosas 1, 12-20
Lucas 23, 35-43

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Nobyembre 19, 2022

Sabado ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Pahayag 11, 4-12
Salmo 143, 1. 2. 9-10

Ang Poon ay papurihan,
siya ang aking sanggalang.

Lucas 20, 27-40

« Basahin at Pakinggan »