Friday, November 11, 2022

Biyernes, Nobyembre 11, 2022

Paggunita kay San Martin ng Tours, obispo

2 Juan, 4-9
Salmo 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18

Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos.

Lucas 17, 26-37

« Basahin at Pakinggan »