Monday, November 21, 2022

Lunes, Nobyembre 21, 2022

Paggunita sa Pagdadala sa Mahal na Birhen sa Templo

Pahayag 14, 1-3. 4b-5
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo
ay dumudulog sa iyo.

Lucas 21, 1-4

« Basahin at Pakinggan »