Saturday, November 26, 2022

Sabado, Nobyembre 26, 2022

Sabado ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Pahayag 22, 1-7
Salmo 94, 1-2. 3-5. 6-7

Marana tha! Dumating Ka!
Poong Hesus, halika na!

Lucas 21, 34-36

« Basahin at Pakinggan »