Wednesday, November 30, 2022

Miyerkules, Nobyembre 30, 2022

Kapistahan ni Apostol San Andres

Roma 10, 9-18
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Mateo 4, 18-22

« Basahin at Pakinggan »