Friday, November 18, 2022

Biyernes, Nobyembre 18, 2022

Biyernes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Pagtatalaga sa mga Palasyong Simbahan nina Apostol San Pedro at San Pablo sa Roma

Pahayag 10, 8-11
Salmo 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131

O kay tamis na namnamin
ang utos mong bigay sa ‘min.

Lucas 19, 45-48

« Basahin at Pakinggan »