Sunday, November 13, 2022

Linggo, Nobyembre 13, 2022

Ika-33 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Malakias 3, 19-20a
Salmo 97, 5-6. 7-8. 9a. 9bk

Poong Hukom ay darating,
taglay katarungan natin.


2 Tesalonica 3, 7-12
Lucas 21, 5-19

« Basahin at Pakinggan »