Monday, November 14, 2022

Lunes, Nobyembre 14, 2022

Lunes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 1, 1-4; 2, 1-5a
Salmo 1, 1-2. 3. 4. at 6

Kakain ang magwawagi
sa puno ng buhay lagi.

Lucas 18, 35-43

« Basahin at Pakinggan »