October 2022

Lunes, Oktubre 31, 2022

Lunes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Filipos 2, 1-4
Salmo 130, 1. 2. 3

Sa iyong kapayapaan,
D’yos ko, ako’y alagaan.

Lucas 14, 12-14

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 30, 2022

Ika-31 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Karunungan 11, 22 – 12, 2
Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13kd-14

Diyos ko at aking Hari,
pupurihin kitang lagi.

2 Tesalonica 1, 11 – 2,2
Lucas 19, 1-10

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Oktubre 29, 2022

Sabado ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Filipos 1, 18b-26
Salmo 41, 2. 3. 5bkd

Aking kinasasabikan
ang Diyos na nabubuhay.

Lucas 14, 1. 7-11

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Oktubre 28, 2022

Kapistahan nina Apostol San Simon at San Judas

Efeso 2, 19-22
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Lucas 6, 12-19

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Oktubre 27, 2022

Huwebes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 6, 10-20
Salmo 143, 1. 2. 9-10

Ang Poon ay papurihan,
siya ang aking sanggalang.

Lucas 13, 31-35

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Oktubre 26, 2022

Miyerkules ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 6, 1-9
Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 13kd-14

Ang Poong Diyos ay tapat,
pangako n’ya’y magaganap.

Lucas 13, 22-30

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Oktubre 25, 2022

Martes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 5, 21-33
Salmo 127, 1-2. 3, 4-5

Mapalad ang sumusunod na
taong may takot sa D’yos.

Lucas 13, 18-21

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Oktubre 24, 2022

Lunes ng Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 4, 32 – 5, 8
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Lahat kayong mahal ng D’yos sa kanya’y dapat sumunod.

Lucas 13, 10-17

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 23, 2022

Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Sirak 35, 15b-17. 20-22a
Salmo 33, 2-3. 17-18. 19 at 23

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

2 Timoteo 4, 6-8. 16-18
Lucas 18, 9-14

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Oktubre 22, 2022

Sabado ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 4, 7-16
Salmo 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Masaya tayong papasok
sa tahanan ng Poong D’yos.

Lucas 13, 1-9

« Basahin at Pakinggan »