October 2022

Linggo, Oktubre 30, 2022

Ika-31 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Karunungan 11, 22 – 12, 2
Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13kd-14

Diyos ko at aking Hari,
pupurihin kitang lagi.

2 Tesalonica 1, 11 – 2,2
Lucas 19, 1-10

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 23, 2022

Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Sirak 35, 15b-17. 20-22a
Salmo 33, 2-3. 17-18. 19 at 23

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

2 Timoteo 4, 6-8. 16-18
Lucas 18, 9-14

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 16, 2022

Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Exodo 17, 8-13
Salmo 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal
tayo ay tinutulungan.

2 Timoteo 3, 14 – 4, 2
Lucas 18, 1-8

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 9, 2022

Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

2 Hari 5, 14-17
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

2 Timoteo 2, 8-13
Lucas 17, 11-19

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 2, 2022

Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

2 Timoteo 1, 6-8. 13-14

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Oktubre 1, 2022

Paggunita kay Santa Teresita ng Sanggol na si Hesus, dalaga

Job 42, 1-3. 5-6. 12-16
Salmo 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130

Tumanglaw ka sa lingkod mo
at pagpalain mo ako.

Lucas 10, 17-24

« Basahin at Pakinggan »