Wednesday, December 14, 2022

Miyerkules, Disyembre 14, 2022

Paggunita kay San Juan de la Cruz, pari at pantas ng Simbahan

Isaias 45, 6b-8. 18. 21b-25
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Lupang tiga’y ‘yong diligin,
Poon, sa ‘yong pagdating.

Lucas 7, 19-23

« Basahin at Pakinggan »