Tuesday, January 24, 2023

Martes, Enero 24, 2023

Paggunita kay San Francisco de Sales,
obispo at pantas ng Simbahan

Hebreo 10, 1-10
Salmo 39, 2 at 4ab. 7-8a. 10. 11

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Marcos 3, 31-35

« Basahin at Pakinggan »