Tuesday, January 10, 2023

Martes, Enero 10, 2023

Martes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 2, 5-12
Salmo 8, 2a at 5. 6-7. 8-9

Pinamahala sa Anak
ang ginawa niyang lahat.

Marcos 1, 21b-28

« Basahin at Pakinggan »