Tuesday, January 17, 2023

Martes, Enero 17, 2023

Paggunita kay San Antonio, abad

Hebreo 6, 10-20
Salmo 110, 1-2. 4-5. 9 at 10k

Pangako ng Poon nati’y
lagi nating gunitain.

Marcos 2, 23-28

« Basahin at Pakinggan »