January 2023

Sabado, Enero 21, 2023

Sabado ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 9, 2-3. 11-14
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

Marcos 3, 20-21

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Enero 20, 2023

Biyernes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay San Fabian, papa at martir
o kaya Paggunita kay San Sebastian, martir

Hebreo 8, 6-13
Salmo 84, 8 at 10. 11-12. 13-14

Pag-ibig at pagtatapat
ay magkakadaup-palad.

Marcos 3, 13-19

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Enero 19, 2023

Huwebes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 7, 25 – 8, 6
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Marcos 3, 7-12

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Enero 18, 2023

Miyerkules ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 7, 1-3. 15-17
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Marcos 3, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Enero 17, 2023

Paggunita kay San Antonio, abad

Hebreo 6, 10-20
Salmo 110, 1-2. 4-5. 9 at 10k

Pangako ng Poon nati’y
lagi nating gunitain.

Marcos 2, 23-28

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Enero 16, 2023

Lunes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 5, 1-10
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Marcos 2, 18-22

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Enero 15, 2023

Kapistahan ng Panginoong Hesus, Ang Banal na Sanggol (A)

Isaias 9, 1-6
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Kahit saa’y namamalas
tagumpay ng Nagliligtas.

Efeso 1, 3-6. 15-18
Mateo 18, 1-5. 10

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Enero 14, 2023

Sabado ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 4, 12-16
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Espiritung bumubuhay ang salita ng Maykapal.

Marcos 2, 13-17

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Enero 13, 2023

Biyernes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay San Hilario, obispo at pantas ng Simbahan

Hebreo 4, 1-5. 11
Salmo 77, 3 at 4bk. 6k-7. 8

Hindi nila malilimot
ang dakilang gawa ng D’yos.

Marcos 2, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Enero 12, 2023

Huwebes ng Unang Linggo
sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 3, 7-14
Salmo 94, 6-7. 8-9. 10-11

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Marcos 1, 40-45

« Basahin at Pakinggan »