June 2024

Sabado, Hunyo 22, 2024

Sabado ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Paulino ng Nola, obispo
o kaya Paggunita kay San Juan Fisher, obispo at Santo Tomas More, mga martir
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

2 Cronica 24, 17-25
Salmo 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34

Sa kanya mananatili
ang aking pag-ibig lagi
.

Mateo 6, 24-34

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hunyo 21, 2024

Paggunita kay San Luis Gonzaga, namanata sa Diyos

2 Hari 11, 1-4. 9-18. 20
Salmo 131, 11. 12. 13-14. 17-18

Pinili ng Panginoong
maging tahanan ang Sion.

Mateo 6, 19-23

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hunyo 20, 2024

Huwebes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Sirak 48, 1-15
Salmo 96, 1-2. 3-4. 5-6. 7

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Mateo 6, 7-15

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Hunyo 19, 2024

Miyerkules ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Romualdo, abad

2 Hari 2, 1. 6-14
Salmo 30, 20, 21. 24

Magpakatatag ang tanang
may tiwala sa Maykapal.

Mateo 6, 1-6. 16-18

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Hunyo 18, 2024

Martes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 21, 17-29
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 11 at 16

Poon, iyong kaawaan
kaming sa iyo’y nagsisuway.

Mateo 5, 43-48

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Hunyo 17, 2024

Lunes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 21, 1-16
Salmo 5, 2-3. 5-6. 7

Panginoon, ako’y dinggin,
pagbigyan sa aking daing.

Mateo 5, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hunyo 16, 2024

Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Ezekiel 17, 22-24
Salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16

Totoong kalugud-lugod
ang magpasalamat sa D’yos.

2 Corinto 5, 6-10
Marcos 4, 26-34

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hunyo 15, 2024

Sabado ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

1 Hari 19, 19-21
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

Mateo 5, 33-37

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hunyo 14, 2024

Biyernes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 19, 9a. 11-16
Salmo 26, 7-8a. 8b-9abk. 13-14

Sa ganda mo’t kabutihan,
kami’y iyong liwanagan.

Mateo 5, 27-32

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Hunyo 13, 2024

Paggunita kay San Antonio de Padua, pari at pantas ng Simbahan

1 Hari 18, 41-46
Salmo 64, 10abkd. 10e-11. 12-13

O D’yos, dapat kang awitan,
sa Sion ay papurihan.

Mateo 5, 20-26

« Basahin at Pakinggan »