Friday, June 28, 2024

Biyernes, Hunyo 28, 2024

Paggunita kay San Ireneo, obispo at martir

2 Hari 25, 1-12
Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Kung ika’y aking limutin,
wala na ‘kong aawitin.

Mateo 8, 1-4

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Hunyo 28, 2024

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo

Pagmimisa sa Bisperas

Mga Gawa 3, 1-10
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Galacia 1, 11-20
Juan 21, 15-19

« Basahin at Pakinggan »