Saturday, June 22, 2024

Sabado, Hunyo 22, 2024

Sabado ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Paulino ng Nola, obispo
o kaya Paggunita kay San Juan Fisher, obispo at Santo Tomas More, mga martir
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

2 Cronica 24, 17-25
Salmo 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34

Sa kanya mananatili
ang aking pag-ibig lagi
.

Mateo 6, 24-34

« Basahin at Pakinggan »