Saturday, June 8, 2024

Sabado, Hunyo 8, 2024

Paggunita sa Kalinis-linisang Puso ng Birheng Maria

Isaias 61, 9-11
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Lucas 2, 41-51

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hunyo 8, 2024

Sabado ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Timoteo 4, 1-8
Salmo 70, 8-9. 14-15ab. 16-17. 22

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Marcos 12, 38-44

« Basahin at Pakinggan »