Sunday, June 2, 2024

Linggo, Hunyo 2, 2024

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon (B)

Exodo 24, 3-8
Salmo 115, 12-13. 15 at 16bk. 17-18

Sa Panginoong tumubos
kalis ng inumi’y handog.

Hebreo 9, 11-15
Marcos 14, 12-16. 22-26

« Basahin at Pakinggan »