Tuesday, June 11, 2024

Martes, Hunyo 11, 2024

Paggunita kay San Bernabe, apostol

Mga Gawa 11, 21b-26; 13, 1-3
Salmo 97, 1. 2-3ab, 3kd-4, 5-6

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

Mateo 10, 7-13

« Basahin at Pakinggan »