June 2024

Lunes, Hunyo 3, 2024

Paggunita kina San Carlos Luwanga at mga kasama, mga martir

2 Pedro 1, 2-7
Salmo 90, 1-2. 14-15ab. 15k-16

D’yos kong tapat at totoo,
ikaw lang ang pag-asa ko.

Marcos 12, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Hunyo 2, 2024

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon (B)

Exodo 24, 3-8
Salmo 115, 12-13. 15 at 16bk. 17-18

Sa Panginoong tumubos
kalis ng inumi’y handog.

Hebreo 9, 11-15
Marcos 14, 12-16. 22-26

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Hunyo 1, 2024

Paggunita kay San Justino, martir

Judas 17, 20b-25
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

Marcos 11, 27-33

« Basahin at Pakinggan »