September 2011

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 20, 2011

Paggunita kina San Andres Kim Taegon, San Pablo Chong Hasang, at mga kasama

Esdras 6, 7-8. 12b. 14-20
Salmo 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Masaya tayong papasok sa tahanang ng Poong D’yos.

Lucas 8, 19-21

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 19, 2011

Lunes Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon

Esdras 1, 1-6
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6

Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

Lucas 8, 16-18

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 18, 2011

Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon

Isaias 55, 6-9
Salmo 144, 2-3. 8-9. 17-18

D’yos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao.

Filipos 1, 20k-24. 27a
Mateo 20, 1-16a

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 17, 2011

Sabado Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Timoteo 6, 13-16
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

<Sa Panginoo’y dumulog upang papuri’y ihandog.

Lucas 8, 15

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 16, 2011

Biyernes Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Timoteo 6, 2k-12
Salmo 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

Lucas 8, 1-3

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 15, 2011

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati

Hebreo 5, 7-9
Salmo 30, 2-3a. 3bk-4. 506. 15-16. 20

Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

Juan 19, 25-27

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 14, 2011

Kapistahan ng Pagtatapok sa Krus na Banal

Mga Bilang 21, 4b-9
Salmo 77, 1-2. 34-35 36-37. 38

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Filipos 2, 6-11
Juan 3, 13-17

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 13, 2011

Paggunita kay San Juan Crisostomo

1 Timoteo 3, 1-13
Salmo 100, 1-2ab. 2kd-3ab. 5. 6

Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan.

Lucas 7, 11-17

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 12, 2011

Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Timoteo 2, 1-8
Salmo 27, 2. 7. 8-9

Ang Poon ay papurihan, ako’y kanyang tinulungan.

Lucas 7, 1-10

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 11, 2011

Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Sirak 27, 33 – 28, 9
Salmo 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Roma 14, 7-9
Mateo 18, 21-35

Basahin at pakinggan →