Friday, September 30, 2011

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 30, 2011

Paggunita kay San Jeronimo

Baruc 1, 15-22
Salmo 78, 1-2. 3. 5. 8. 9

Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Lucas 10, 13-16

« Basahin at Pakinggan »