Wednesday, September 7, 2011

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 07, 2011

Miyerkules Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon

Colosas 3, 1-11
Salmo 144, 2-3. 10-11. 12-13ab

Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan.

Lucas 6, 20-26

« Basahin at Pakinggan »