October 2011

Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 31, 2011

Lunes Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 11, 29-36
Salmo 68, 30-31. 33-34. 36-37

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

Lucas 14, 12-14

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 30, 2011

Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon

Malakias 1, 14b – 2, 2b. 8-10
Salmo 130, 1. 2. 3

Sa iyong kapayapaan, O D’yos, ako’y alagaan.

1 Tesalonica 2, 7b. 9. 13
Mateo 23, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 29, 2011

Sabado Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 11, 1-2a. 11-12. 25-29
Salmo 93, 12-13a. 14-15. 17-18

Ang Poo’y di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

Lucas 14, 1. 7-11

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 28, 2011

Kapistahan nina San Simon at San Judas

Efeso 2, 19-22
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Lucas 6, 12-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 27, 2011

Huwebes Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 8, 31b-39
Salmo 108, 21-22. 26-27. 30-31

Para mo nang awa, D’yos ko, ako’y ipagsanggalang mo.

Lucas 13, 31-35

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 26, 2011

Miyerkules Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 8, 26-30
Salmo 12, 4-5. 6

Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig.

Lucas 13, 22-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Oktubre 25, 2011

Martes Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 8, 18-25
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6

Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

Lucas 13, 18-21

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 24, 2011

Lunes Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 8, 12-17
Salmo 67, 2 at 4. 6-7ab. 20-21

Ang ating Panginoong D’yos gawa’y magligtas na lubos.

Lucas 13, 10-17

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 23, 2011

Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon

Exodo 22, 20-26
Salmo 17, 2-3a 3bk-4. 47 at 51ab

Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay.

1 Tesalonica 1, 5k-10
Mateo 22, 34-40

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 22, 2011

Sabado Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Roma 8, 1-11
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Lucas 13, 1-9

« Basahin at Pakinggan »